Distribuce & Media Sales
Zajišťujeme pro naše partnery, TV společnosti, reportáže, zpravodajství z regionu střední a východní Evropy. Našim klientům naopak pomáháme správně umístit jejich TV materiál, jako je záznam z kongresu, rozhovory s významnými osobnostmi a reportáže ze zajímavých míst u našich TV partnerů v zahraničí.
Zastupujeme několik TV stanic v našem regionu a poskytujeme obsah pro mobilní operátory a Internet portály.