Distribuce & Media Sales
Nová elektronická media jsou nyní dostupná pro každou společnost. Zákazník dnes využívá nejen tradiční media, ale především nová elektronická. Mobilní telefon, Internet jsou media, které ovlivňují vaše klienty a působí na ně. Tato media mají mnohem efektivnější zásah vaší cílové skupiny.

Našim klientům přinášíme zahraniční zpravodajství od mobilu i na internetový portál od společnosti Associated Press, kterou v našem regionu zastupujeme. Zajímavé je i zahraniční sportovní zpravodajství od SNTV, které denně přináší desítky videoklipů do mobilu a pro váš zpravodajský portál. Vyzkoušejte trial přístup na server s denním zahraničním zpravodajstvím.
   


1